xoves, 22 de decembro de 2022

PROGRAMA NATURÉZATE 22/23: CHARLA SOBRE A IMPORTANCIA ECOLÓXICA DOS HUMIDAIS


O pasado 21 de decembro e dentro do Programa Naturézate do Plan Proxecta celebráronse no salón de actos do IES Francisco Asorey tres charlas arredor da importancia dos humidais como uns ecosistemas que proporcionan un medio idóneo para o establecemento de múltiples especies, tanto de vertebrados como de invertebrados, pero especialmente importantes para a cría de aves acuaticas. Realizáronse un total de tres conferencias dirixidas a senllos grupos de 1º ESO impartidas polo biólogo e educador ambiental Manuel Domínguez. 

O relator comezou a súa disertación describindo os distintos continentes nos que se reparte a hidrosfera no noso planeta, resaltando que case o 97% da mesma atópase en mares e océanos, polo que só o 3% restante é a reserva de auga doce do planeta, pero non toda esta cantidade é facilmente accesible, xa que máis de dúas terceiras partes están conxeladas formando glaciares, sendo o maior o da Antártida; outra porción moi significativa está en forma de augas subterráneas, as veces dificilmente accesible ou non localizada, resultando unha exigua proporción restante de augas superficiais (ríos e lagos) das que se serven o conxunto de seres vivos da biosfera e, en particular, o ser humano para levar a cabo todas as súas actividades. A todo isto hai que engadir que estas augas superficiais están moi irregularmente distribuídas polo planeta, polo que a súa dispoñibilidade varía enormemente dun territorio a outro. 

Estes feitos axudan a entender a importancia dos humidais e a necesidade da súa conservación, regulada por tratados internacionais, entre os que destaca o Convenio Ramsar, firmado o 2 de febreiro de 1971 na cidade iraniana do mesmo nome baixo o patrocinio da UNESCO. España adheríuse a este convenio no ano 1982, designando unha serie de espazos protexido ao abeiro do mesmo, que contan na actualidade con 5 espazos en Galicia, No territorio galego están recoñecidas un total de cinco zonas: Complexo intermareal Umia - O GroveA Lanzadapunta Carreirón e lagoa BodeiraRías de Ortigueira e LadridoComplexo das praias, lagoa e duna de CorrubedoLagoa e areal de Valdoviño; e a Ría do Eo.

Ao final de cada unha das charlas realizouse un obradoiro sobre depuración de augas empregrando un modelo de elaboración caseira no que se reproducían as distintas fases que se producen nunha EDAR (estación depuradora de augas residuais) nas que o alumnado puido comprobar directamente a complexidade deste proceso e da súa complexidade a escala real, de aí a importancia de racionalizar o consumo deste ben tan imprescindible.